< Svíčka pro 4 taktní 50 cmm  HERO GIZMO PANTHER 4S
 • Tak především na 4 taktního Heráče výrobce doporučuje zapalovací svíčku C5HSA NGK, mico UR.4A (vzdálenost jiskřiště 0.6-0.7 mm 0.024-0.028 in.) Zapalovací svíčka je jakési malé něco, utopené někde u motoru, tvářící se nezúčastněně a i po letech zachovale. Jenže zdání klame. Na správné funkci svíčky a vůbec celého zapalovacího systému záleží více než na laděném výfuku, rychlých samolepkách nebo exkluzívní kombinéze. Nepředpokládám, že by většina z vás byla vášnivými automechaniky, ovšem občas může nastat situace, kdy by jste docela rádi zjistili co na vašem vozidle či motocyklu zlobí.

   


  Zapalovací svíčky VX od NGK - řešení problémů při startování motocyklů

   
  Kvůli rostoucímu provozu na našich silnicích se vyskytují stále častěji u motocyklů problémy při startování. Tyto případy se mohou vyskytnout i krátce po technické prohlídce motocyklu.

   

  NGK Spark Plug Europe Gmbh, světový výrobce zapalovacích svíček, které se montují téměř do všech motocyklů v prvovýrobě, má pro tento problém řešení: výměna za novou svíčku VX s platinovou středovou elektrodou, která byla speciálně vyvinuta pro překonání problémů zapalování. Hlavním důvodem přibývajících problémů se startováním motocyklů jsou začouzené zapalovací svíčky, což obecně způsobuje rostoucí provoz. Začouzení zapalovacích svíček může být způsobeno buď znečistěným vzduchovým filtrem nebo častou jízdou na krátké vzdálenosti. Díky tomu se nedosáhne teploty potřebné pro spálení usazenin, což způsobuje vynechávání zapalování. Také zbytečný chod naprázdno, jako např. při nasazování přilby nebo rukavic může způsobit vynechávání zapalování. Zde existují dvě možná řešení:
  1. Vymontovat svíčku a očistit izolátor. Nevýhodou tohoto řešení je, že demontáž svíčky je díky konstrukci moderních motocyklů velmi obtížná a že se svíčka přitom může poškodit.
  2. Častěji měnit zapalovací svíčku. To stojí více času a peněz.

  Standardní středová elektroda

  Platinová středová elektroda svíčky VX

  Z těchto důvodů poznává stále více informovaných motocyklistů výhody zapalo-vacích svíček VX od NGK. Svíčky VX jsou výsledkem dlouholetých zkušeností NGK při vývoji zapalovacích svíček pro mezinárodní výrobce motocyklů. Byly konstruovány pro delší životnost - což šetří čas i peníze. Svíčky VX poskytují lepší zapalovací vlastnosti a potřebují nižší zapalovací napětí díky tenké středové elektrodě. Kromě toho jsou výkonnější za nejrůznějších provozních podmínek. Z připojené fotografie plyne jednoznačný rozdíl mezi svíčkou VX ve srovnání se standardní svíčkou. Vyskytnou-li se u Vašeho motocyklu problémy se startováním, je to velmi pravděpodobně způsobeno začouzenými zapalovacími svíčkami. Jan Saitl, mechanik ELIT Racing teamu doporučuje vyměnit starou svíčku za novou svíčku VX od NGK. Rozdíl poznáte hned! Stránky výrobce naleznete ZDE.

   

  Začíná to již startem studeného motoru. V tu chvíli záleží totiž nejvíce právě na svíčce, zda dokáže vytvořit na svých elektrodách dostatečně intenzívní jiskru, aby zapálila směs ve studeném prostoru. Tady chci jen upozornit, že právě podle schopnosti studených startů si sám měním svíčky a mohu říct, že jejich životnost mi velmi přesně vychází na 10 tisíc kilometrů.
  Svíčka však ovlivňuje všechny režimy chodu motoru. Motor škube a vynechává v malých nebo naopak ve vysokých otáčkách či při plném plynu jede kamarádova, jinak úplně stejná motorka, rychleji? I to může mít na svědomí stará svíčka nebo svíčky. Nové a kvalitní svíčky se vždy vyplatí, nejen pro svou bezproblémovost, ale i úsporu paliva.
  Zatím jsme brali za samozřejmé, že v motoru je správná svíčka, ale kdekdo v nouzi je schopen namontovat první svíčku, kterou najde v šuplíku a myslí si, že pokud šel motor nastartovat je všechno OK. Jenže svíček je mnoho a každá je jiná. Záleží nejen na průměru a délce závitu, ale též na teplotní odolnosti, velikosti a vysunutí elektrod, elektrickém odporu atd. V každém motoshopu mají naštěstí katalog a tak není problém zjistit, jakou svíčku pro tvůj motocykl výrobce doporučuje a tu také použít.
  Teď se koukneme kousek “po vedení”. Na svíčku je nasazena koncovka - stará známá fajfka. Věř, že tato zdánlivě bezporuchová součástka může způsobit ještě víc problémů než svíčka. Opotřebení se na ní opticky neprojevuje už vůbec a přesto může být zcela nefunkční. Z důvodu odrušení a rovnoměrného dělení proudu na dvě svíčky je fajfka vybavena odporem o hodnotě cca 4-10 kiloohmů. Tento odpor se však působením horka a vibrací může časem zvýšit tak, že důsledek je jasný - slabá nebo žádná jiskra na svíčce. U víceválcových motorů bývá jedna indukční cívka používána pro dva válce. Zde je i nulový odpor fajfky na škodu, jelikož proud vždy volí cestu nejmenšího odporu. Jedna svíčka pak sebere té druhé veškerou energii, takže zase škubání, špatné chytání...
  Zjistit stav koncovek můžeš pomocí ohmmetru. Já sám ji okamžitě vyměňuji jakmile odpor přesáhne 12 kiloohmů a kontrolu dělám obvykle na začátku sezóny a také před delší dovolenou. V dobrém stavu je třeba mít i obě těsnící gumičky na fajfce. Pokud sem zateče voda, jiskřičky opět přeskakují bůh ví kde.
  V předchozím odstavci jsem se již zmínil o indukční cívce, tedy zařízení, kde se „vyrábí“ vysoké napětí potřebné pro přeskok jiskry. S poruchou typu „nefunguje“ jsem se u japonské indukční cívky ještě nesetkal, ale s případem, kdy motocykl nechce nastartovat je-li horký motor již ano. Teplo z motoru sálá na indukční cívky připevněné nad ním a ty se pak začnou chovat všelijak. Motor například ve vysokých otáčkách nepravidelně ztrácí výkon nebo ve volnoběhu chcípá a pak už nejde nahodit. Nejedná-li se o chybu v dodávce benzínu (karburátorech), mohou tady být příčinou právě vadné indukční cívky.
  Zbytek zapalování je naštěstí již dlouhé roky vyráběn v bezkontaktním provedení, na němž se nic neseřizuje a jedinou službu, kterou mu můžeš prokázat, ostatně to platí pro celou elektroinstalaci, je nastříkat do konektorů cokoli proti oxidaci (kontox, konkor, MD).
  A tak si zapamatuj - zapalování se ti asi nepodaří vylepšit, proto do jeho instalace nezasahuj. Myslím, že na každého mechanika jdou mrákoty, když se vnoří do útrob motorky a najde uštípané, smotané a sesvorkované dráty vedoucí odnikud kamsi nebo opačně. Elektroinstalace japonské motorky si v ničem nezadá s automobilem a dát do pořádku někým roz.... elektriku může být téměř neřešitelným problémem.

   

  Je pochopitelné, že diagnostika poruch je spíše záležitostí přináležející odborníkům, nicméně existují způsoby, jak některé potíže odhalit velmi snadno. Mnozí neznalí se možná budou divit, ale velice dobrým indikátorem problému s motorem je zapalovací svíčka.

  Protože přístup a demontáž zapalovací svíčky zvládne většinou téměř každý, podívejme se na to, jakým způsobem lze některé závady odhalit pouhou vizuální kontrolou povrchu elektrod. Jak doporučují odborníci z firmy Split Fire, jež je producentem výkonných zapalovacích svíček, občasná kontrola může předejít daleko horším problémům.

   

  1. Takto vypadá zapalovací svíčka, pokud je funkce motoru v pořádku. Elektrody nejsou opálené, izolátor má světle cihlovou barvu.

    

  2. Na povrchu, zejména izolátoru jsou červeně zbarvené usazeniny. Tento fakt sám o sobě neznamená problém a může být způsoben přidáním aditiv do bezolovnatého benzínu.

    

  3. Pokud jsou elektrody mokré a začerněné, nejpravděpodobnější příčiny mohou být v příliš bohaté směsi, nepravidelnosti v zapalování či nesprávné tepelné hodnotě zapalovací svíčky. Ta je příliš „studená“ a je potřeba ji vyměnit za svíčku s nižší tepelnou hodnotu.

    

  4. Detonační hoření způsobené nízkou oktanovou hodnotou paliva nebo příliš velkým předstihem může poškodit svíčku mechanicky. Vyštípané kousky izolátoru, poškození či velký úbytek materiálu především vnitřní elektrody, to vše by vás na tento problém mělo upozornit.

    

  5. Svíčka, která překročila interval potřebný k výměně, je celkově „sešlá“. Opálené elektrody a množství usazenin je jasným signálem k výměně. Pokud takto neučiníte, motor nemá potřebný výkon a roste spotřeba.

    

  6. Příliš velké množství karbonu svědčí o nesprávné tepelné hodnotě svíčky. Díky tomu, že je příliš „studená“, dochází k usazování nespálených zbytků a tím i zhoršování funkce. Je nutno provést výměnu.

    

  7. Příliš „teplá svíčka“ a velký předstih způsobí roztavení především vnější elektrody. Jiným důvodem může být příliš chudá směs a tím i vysoká teplota hoření, jehož důsledkem je rovněž poškození elektrod svíčky.

    

  8. Pronikání oleje kolem netěsných či prasklých pístních kroužků, vodítek ventilů nebo těsnění způsobí vytváření usazenin na povrchu elektrod. Tady pomůže jenom repase motoru.

    

  9. Mechanické poškození je způsobeno buď defektem v motoru nebo nasátím cizího tělesa. V obou případech je nutno provést další kontrolu motoru, aby nedošlo k daleko větší škodě.

          

   

   

  Tepelná charakteristika

  Dvě základní podmínky pro správnou funkci zapalovací svíčky jsou dostatečná elektrická izolace mezi střední a vnější elektrodou a odvod tepla z částí zapalovací svíčky zasahující spalovací prostor. Obě podmínky spolu přímo souvisí.
  Pro zabezpečení dostatečné izolace mezi střední a vnější elektrodou je nutné při provozu udržovat špičku izolátoru (část izolátoru zasahující do spalovacího prostoru motoru) v optimálním rozhranní teplot. Klesne-li teplota špičky izolátoru do tzv. pásma úsad, tvoří se na povrchu špičky izolátoru úsady hoření (karbon, nespálené palivo, mazací olej, nečistoty z ovzduší). Důsledkem úsad hoření na špičce izolátoru je snížení elektrického izolačního odporu, doprovázené vynecháváním zapálení a po určité době i selhání funkce zapalovací svíčky. Při vyšší teplotě špičky izolátoru se další úsady hoření netvoří, a již vzniklé úsady se nespálí. Zvýší - li se teplota špičky izolátoru nad 500 0C - tzv. samočistící pásmo, nové úsady se netvoří a již dříve vzniklé úsady se spálí. Zapalovací svíčka pracuje optimálně.
  Příliš vysoká teplota špičky izolátoru je nežádoucí. Vysoká teplota způsobuje předzápaly směsi vzduchu a paliva a dalším stlačováním již zapálené směsi vzniká vysoká teplota, která může způsobit vážné poškození motoru.
  Pro dosažení správné teploty špičky izolátoru pro daný motor jsou zapalovací svíčky vyráběny v různých tepelných hodnotách. Řada tepelných hodnot pro svíčky BRISK je od nejteplejších po nejstudenější 19, 18, 17, 15, 14, 12, 1
  0 a 08.  "Teplé" zapalovací svíčky odvádějí relativně pomalu teplo ze spalovacího prostoru . Mají delší špičku isolátoru a poměrně rychle dosáhnou vyšší teploty než je hranice pásma úsad.
  "Studené" zapalovací svíčky mají poměrně krátkou špičku isolátoru a rychle odvádějí teplo ze spalovacího prostoru, aby se předešlo předzápalům. Volba správné tepelné hodnoty je velmi důležitá. Pro každý konkrétní motor je předepsána konkrétní zapalovací svíčka s vybranou tepelnou hodnotou.

  Vliv délky špičky izolátoru na tepelnou hodnotu zapalovací svíčky.

  Vliv teploty špičky izolátoru na správnou volbu tepelné hodnoty zapalovací svíčky

   

  A. příliš studená zapalovací svíčka
  B. vhodná zapalovací svíčka pro daný motor
  C. příliš teplá zapalovací svíčka pro daný motor
   

  Také na zapalovací svíčku, správně zvolené tepelné hodnoty působí procesy zanášení a samočištění špičky izolátoru. Usazování úsad hoření na špičce izolátoru je způsobeno nedokonalým spalováním, z důvodu „bohaté“ směsi vzduchu a paliva. Na druhé straně nanesené úsady hoření shoří, když se teplota špičky izolátoru zvýší nad 500 °C.

   Pásma zanášení a samočištění v závislosti na poměru vzduchu a paliva a na teplotě špičky izolátoru.

       Pásmo zanášení neodpařeným palivem
       Pásmo zanášení suchými úsadami hoření
       Pásmo inertní
       Pásmo samočistění

  Pásmo zanášení neodpařeným palivem – v tomto pásmu se zapalovací svíčky nejvíce zanášejí. Směšovací poměr paliva a vzduchu je zde nízký (bohatá směs). Rozptýlení (atomizace) paliva je malá a palivo hoří ve svém kapalném stavu. Tvorba úsad hoření je značná. Navíc špička izolátoru je vlhká od neodpařeného paliva. Snižující se izolační odpor špičky izolátoru má za následek občasné selhání zapálení. Studené starty a časté rozjíždění vozidla v chladném počasí urychlují zanášení špičky izolátoru.
  Pásmo zanášení měkkými úsadami – běh motoru vozidla na volnoběžné otáčky nebo jeho malé zatížení způsobuje usazování měkkých (suchých) úsad hoření na špičce izolátoru i když palivo nehoří v kapalném stavu.
  Pásmo inertní – v tomto pásmu nedochází ani k usazování úsad hoření na špičce izolátoru, ani k samočištění. Úsady se neusazují na povrchu špičky izolátoru ani když teplota špičky poklesne pod 500 °C. Nová zapalovací svíčka se nezanáší a již zanesená svíčka se nevyčistí.
  Pásmo samočištění – v tomto pásmu nanesené úsady hoření na špičce izolátoru shoří a izolační pevnost špičky izolátoru se vrátí na běžnou hodnotu. Posunutí do samočisticího pásma se obvykle odehrává při akceleraci a při vyšších rychlostech vozidla.
   

     zanesení neodpařeným palivem       zanesení suchými úsadami       hoření - samočištění   

  Stanovení tepelné hodnoty zapalovací svíčky
  Při provozu motoru je zapalovací svíčka zahřívána na určitou teplotu. Nejvyšší teplota je na konci špičky izolátoru. Tepelná bilance mezi příjmem a odvodem tepla ze zapalovací svíčky je definována tzv. tepelnou hodnotou zapalovací svíčky. Parametrem tepelné hodnoty je tzv.samozápalná hodnota. Měří se speciálním měrným motorem postupným zvyšováním přeplňovacího tlaku až do vyvolání samozápalů zapalovací svíčky. Samozápaly jsou indikovány pomocí ionizační metody a dále zpracovány systémem řízení se zpětnou vazbou na řízení motoru. Tepelné zatížení se vyjadřuje jednotkami IMEP (Indicated Mean Effective Pressure lb/in2 ).

  Stanovení osazení motoru zapalovacími svíčkami

  Osazovací zkouška konkrétního motoru se provádí zařízením, umožňujícím snímání samozápalů, při zvyšování předstihu zapalování, při zatížení motoru. Tím je zkoumána rezerva tepelné hodnoty zapalovací svíčky na konkrétním motoru. Součástí osazovacích zkoušek bývá i zkouška startovatelnosti v mrazící komoře a provozní zkoušky.

   

  Systém značení


   

  D Rozměry pouzdra
  O Vysunutí pouzdra do spalovacího prostoru
      Odpovídá příslušné normě ISO
    O Neodpovídá příslušné normě ISO
  R Odrušení
      Bez odrušovacího odporu
    R S odrušovacím odporem
    X S odrušovacím odporem pro snížení opalů elektrod
  15 Tepelní hodnota
    Teplá Studená  
    19 18 17 16 15 14 12 10 08  
  L Uspořádání jiskřiště
      Nevysunutá špička izolátoru
    Y Vysunutá špička izolátoru
    L Extrémně vysunutá špička izolátoru
    T Vysunutá špička izolátoru a tři vnější elektrody EXTRA
    LG Extrémně vysunutá špička izolátoru a kruhové jiskřiště PREMIUM
    Z Dvě pomocné elektrody na špičce izolátoru a kruhové jiskřiště PREMIUM
    TX Jedna pomocná elektroda na špičce izolátoru a tři vnější elektrody PREMIUM
    LT Extrémně vysunutá špička izolátoru a tři vnější elektrody EXTRA
  C Materiál elektrod
      Střední elektroda ze slitiny niklu
    C Střední elektroda s měděným jádrem SUPER
    S Stříbrná střední elektroda SILVER
    P Střední elektroda s platinovým kontaktem PLATIN
    PP Střední a vnější elektroda s platinovým kontaktem PLATIN
  -1 Elektrodová vzdálenost
      0,4 - 0,9 mm
    -05 0,5 mm
    -1 1,0 - 1,1 mm
    -3 1,3 mm
    -X Speciální provedení

   


  Těsnění podložkou

  Těsnění podložkou

  Těsnění podložkou

  Těsnění kuželem

  Těsnění kuželem

  Těsnění kuželem

  Těsnění podložkou

  Těsnění podložkou

  Těsnění podložkou

  Těsnění podložkou

  Těsnění podložkou

  Těsnění kuželem

  Diagnostika závad

  Závada Příčina Následek Obr.
  Nesprávně seřízený zapalovací systém Předstih (od správného okamžiku) Detonační hoření Předzápaly 2
  Pozápal (od správného okamžiku) Nadměrná tvorba úsad hoření 1
  Nesprávný poměr paliva a vzduchu Bohatá směs Nadměrná tvorba úsad hoření 1
  Chudá směs Detonační hoření, Předzápaly 2
  Nefunkční vzduchový filtr Pronikání prachu do spalovacího prostoru Nadměrné úsady 3
  Neprůchodnost filtru Nadměrná tvorba úsad hoření 1
  Kompresní tlak Nízký Nadměrná tvorba úsad hoření 1
  Nesprávně zvolená zapalovací svíčka Teplá Detonační hoření Předzápaly 2
  Studená Nadměrná tvorba úsad hoření 1
  Žádná   Dokonalá funkce zapalovací svíčky 2


        

  Správná montáž

  Zapalovací svíčky jsou konstruovány se dvěma navzájem se lišícími způsoby těsnění v hlavě válce.

  Způsoby těsnění zapalovacích svíček:
   


  Těsnění kuželem
  Zapalovací svíčka je v hlavě válce utěsněna kuželem. V tomto případě se nepoužívá těsnící podložka. Montáž takto utěsněných zapalovacích svíček vyžaduje obzvlášť pečlivý postup. Překročí-li se utahovací moment, může dojít k natažení pouzdra zapalovací svíčky, ztrátě tepelných vlastností a k přetržení zapalovací svíčky při montáži nebo demontáži do motoru.

  Těsnění podložkou
  Bez těsnící podložky se nesmí zapalovací svíčky nikdy namontovat do hlavy válce. Nedošlo by k dostatečnému utěsnění spalovacího prostoru a zhoršil by se odvod tepla do hlavy válce.

  Utahování zapalovacích svíček bez použití momentového klíče


  nová

  použitá
    
  nová

  použitá

  Tabulka utahovacích momentů

  Zapalovací svíčka Utahovací moment
  Rozměr Těsnění Šedá litina Hliníková slitina
  M 10 x 1 těsnění podložkou 10 - 15 Nm 10 - 15 Nm
  M 12 x 1,25 těsnění podložkou 15 - 20 Nm 15 - 25 Nm
  M 14 x 1,25 těsnění podložkou 20 - 40 Nm 20 - 30 Nm
  M 14 x 1,25 těsnění kuželem 10 - 20 Nm 10 - 20 Nm
  M 18 x 1,5 těsnění kuželem 20 - 30 Nm 20 - 30 Nm

  Výběr správné zapalovací svíčky

  Tepelná hodnota
  Sériově vyráběná vozidla (ne dodatečně upravená zvýšením výkonu motoru) se správně seřízenými motory v dobrém technickém stavu lze osazovat podle aktuálních osazovacích tabulek.
  Porovnávací tabulky zapalovacích svíček jsou vždy jen orientační a plně nenahrazují osazovací tabulky.
  V případě zvyšování výkonu motoru dodatečnými úpravami je vhodné kontaktovat zástupce výrobce. Platí vždy zásada, že při středních úpravách výkonu se použijí zapalovací svíčky „studenější“ o 2 stupně než bylo původní osazení ( např. z 15 na 12 ). Po ujetí několika kilometrů a následném vyhodnocení vzhledu špičky izolátoru se rozhodne o nejvhodnějším osazení. Tato operace vyžaduje dostatek zkušeností.

  Správná délka závitového čepu


   

  Rozměry
  Zásadně používat zapalovací svíčky doporučené v aktuálních osazovacích tabulkách. Výjimku lze připustit při záměnách řad Super, Extra, Silver a Platin, při zachování předepsaných intervalů výměn pro danou řadu.
  Elektrodová vzdálenost je důležitý parametr zapalovací svíčky. Zásadně ovlivňuje funkci motoru a nelze jej libovolně zaměňovat.

  Závady vzniklé chybnou montáží

      
   

  Podmínky pro správnou funkci

  Pro optimální funkci zapalovací svíčky, musí být zabezpečeny tyto podmínky:

  Zapalovací svíčka   Uživatel   Motor - vozidlo
  - Dostatečná elektrická izolace mezi kladnou a zápornou elektrodou zapalovací svíčky. Nesmí docházet ke zkratům, probití nebo svodům elektrické energie.
  - Odvod tepla z činné části zapalovací svíčky do hlavy válce musí zajistit dostatečnou elektrickou izolaci špičky izolátoru a předejít předzápalům.
  - Dokonalé spojení zapalovací svíčky a hlavy válce. Těsnost spalovacího prostoru, odvod tepla ze spalovacího prostoru a možnost výměny zapalovací svíčky.
  - Odpovídající vzdálenost mezi elektrodami korespondující s energií dodávanou zapalovacím systémem, kompresí směsi ve válci a opaly elektrod.
  - Správné umístění jiskřiště zapalovací svíčky ve spalovacím prostoru tak, aby šíření čela plamene bylo rychlé, ale nezpůsobovalo detonační hoření nebo nedokonalé zapálení směsi vzduchu a paliva.
    - používání vozidla běžným způsobem. Např.: nenechávat vozidlo běžet na volnoběžné otáčky motoru několik minut zbytečně apod.
  - Osazovat motory vozidel správným typem zapalovacích svíček. Důležité jsou zástavbové rozměry , tepelná hodnota, elektrodová vzdálenost, umístění jiskřiště ve spalovacím prostoru a odrušení.
  - Včasná výměna zapalovacích svíček po ujetí předepsaného počtu kilometrů.
   
    - Dodávat dostatečnou energii ze zapalovacího systému na zapalovací svíčku při všech provozních režimech chodu motoru.
  - Připravit před zapálením vhodně promísenou směs vzduchu a paliva v co nejoptimálnějším poměru k daným provozním podmínkám.
  - Dobrý technický stav motoru zejména:
   
  1. dostatečný kompresní tlak
  2. přesné časování
  3. přesné seřízení zapalovacího a palivového systému
  4. nepronikání mazacího oleje do spalovacího prostoru
  5. dostatečná izolace přívodu vysokého napětí
  6. dobrá tepelná bilance chlazení motoru
  7. nepoškozené zařízení pro obohacení směsi vzduchu a paliva při startu a akceleraci
  8. správně fungující snímače, související s časováním zapalování a tvorby směsi vzduchu a paliva

  Konstrukce jiskřiště

  Pro dokonalé využití energie paliva a pro zajištění minimálního množství škodlivých emisí výfukových plynů je třeba optimalizovat konstrukci zapalovací svíčky s požadavky konkrétních motorů.
  Na kvalitu zapálené směsi palivo/vzduch ve spalovacím prostoru má vliv:
  - umístění jiskřiště ve spalovacím prostoru
  - změna elektrodové vzdálenosti v průběhu intervalu výměny zapalovací svíčky
  - změna vlastností materiálu elektrod v průběhu intervalu výměny zapalovací svíčky
  - volný přístup čela plamene v jeho počáteční fázi šíření
  - možnost výběru místa výboje podle momentální koncentrace molekul paliva ve směsi vzduch-palivo v bezprostředním okolí jiskřiště

   


  Různé motory vyžadují různé uspořádání jiskřiště a jeho umístění ve spalovacím prostoru. Pro dosažení vyšší životnosti zapalovacích svíček požadované výrobci motorů se využívají vícenásobná jiskřiště a ušlechtilé materiály (platina, stříbro, wolfram…).
  Vhodným vysunutím špičky izolátoru do spalovacího prostoru motoru lze dosáhnout požadovaných tepelných vlastností.

  Vliv vysunutí špičky izolátoru na rozšíření tepelného rozsahu

   

  Vliv materiálu elektrod na interval výměny zapalovací svíčky


   

  Pro maximální uspokojení požadavků zákazníků nabízí BRISK Tábor a.s. několik stovek typů zapalovacích svíček, kterými lze osadit naprostou většinu zážehových motorů.

   
  BRISK dodává zapalovací svíčky v několika výrobkových řadách: SUPER, EXTRA, SILVER, PLATIN, PREMIUM a GARDEN. Tyto odpovídají požadavkům motoru a jsou konstrukčně přizpůsobeny převažujícím druhům provozu motorových vozidel a naturelu jejich uživatelů. Přesné, konkrétní osazení si vyberte v katalogu, kde je vždy uvedeno osazení v jednotlivých řadách. Zároveň uvádíme i systém značení zapalovacích svíček BRISK.
   

  Zapalovací svíčka je zařízení umístěné v hlavě válce motoru s vnitřním spalováním pracujícím na principu zážehového zapálení směsi vzduchu a paliva.
  Zapalovací svíčka je závitem spojena s hlavou válce. Činná část zasahuje do spalovacího prostoru motoru. Horní část slouží k zajištění přívodu vysokého napětí ze zapalovacího systému na jiskřiště zapalovací svíčky.
  Základní funkce zapalovací svíčky je zapálení směsi vzduchu a paliva ve spalovacím prostoru motoru v přesně daném okamžiku.

   

  No a zde jsem našel na inetu náhradu NGK svíček.... (viz. tabulka)

  ND-DENSO NGK
  U16FS-U C5HSA
  U16FS-L C5HSA
  U17F C5HSA

  Tato stránka vznikla dle web informací firmy Brisk dne 3.6.2003 Tábor a.s. (Špičkový český výrobce svíček, ale bohužel pro Gizmáče zatím zapalovací svíčku nevyrábí)

  BRISK Tábor a.s.
  Adresa: Vožická 2068
  390 02  Tábor
  Česká Republika
  Telefon: 00420 / 381 492 111
  Fax: 00420 / 381 281 044
  E-mail: brisk@brisk.cz
  URL: http://www.brisk.cz

  a dále zde byly použity materiály z http://www.elit.cz/news/news0003/str3.htm firmy Elit, která výše uvedené svíčky vhodné pro čtyřtaktního Gizmáče dodává na český trh .

  POBOČKY firmy ELIT: jistota spolehlivé, rychlé a pružné distribuce!

  Systém vlastních poboček ve všech velkých regionech republiky Vám zaručí, že se k vám požadované zboží dostane spolehlivě každý den, bez jakýchkoliv výpadků. Pobočky jsou zásobeny z centrálního skladu 5 x týdně, zásobování probíhá v noci a ráno je objednané zboží k dispozici na pobočkách. Každý všední den pak probíhá závoz objednaného zboží k zákazníkům. Pobočky mají navíc vlastní sklady, které jsou optimalizovány dle tendence poptávky, takže jsou schopny uspokojit požadavky zákazníků ve většině případů okamžitě.

  Pobočky také zajišťují velkoobchodní pultový prodej, který slouží především servisům při uspokojování neodkladné poptávky. Maloobchodní prodej je zaměřen především na autodoplňky a příslušenství.

  POBOČKY ELIT najdete:

  ELIT Praha Kunratice
  Dobronická 778, 140 00 Praha 4 - Kunratice, tel.: 244 912 020, 244 913 030 fax: 244 912 379 e-mail:
  kunratice@elit.cz

  ELIT Praha Prosek
  Na Vyhlídce 21, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: 271 022 500, 271 022 501-4 fax: 286 891 420 e-mail: prosek@elit.cz

  ELIT Praha Stodůlky
  Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, tel.: 271 022 500 fax: 271 022 555 e-mail:
  stodulky@elit.cz

  ELIT Plzeň
  Stará cesta 2, 312 12 Plzeň - Doubravka, tel.: 377 260 148, 377 470 339 fax: 377 264 404 e-mail:
  plzen@elit.cz

  ELIT Ústí nad Labem
  U podjezdu 523, 400 44 Ústí nad Labem, tel.: 475 503 521, 475 503 621 fax: 475 503 830 e-mail:
  usti@elit.cz

  ELIT České Budějovice
  Průběžná 6 (bývalý objekt Juvel), 370 04 České Budějovice, tel.: 387 220 937 fax: 387 220 586 e-mail:
  budejovice@elit.cz

  ELIT Liberec
  Tř. Dr. M. Horákové 185/66, 460 01 Liberec, tel.: 482 425 515, 482 425 217 fax: 482 425 231 e-mail:
  liberec@elit.cz

  ELIT Hradec Králové
  Na Rybárně 5, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 532 188, 495 522 257 fax: 495 522 579 e-mail:
  hradec@elit.cz

  ELIT Brno
  Loosova 1c, 638 00 Brno - Lesná, tel.: 545 224 006, 545 224 007 fax: 545 222 116 e-mail:
  brno@elit.cz

  ELIT Olomouc
  Tř. Svornosti 37, 779 00 Olomouc, tel.: 585 423 437-8 fax: 585 423 443 e-mail:
  olomouc@elit.cz

  ELIT Ostrava
  Kravařská 2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, tel.: 596 622 625, 596 619 207 fax: 596 625 707 e-mail:
  ostrava@elit.cz

     POKUD NEMÁTE VLEVO NAVIGAČNÍ LIŠTU, NAKLIKNĚTE, PROSÍM, TENTO ODKAZ.

  All information Lukša Roman © 2003. Optimální nastavení 1024 x 768 True Color 16 bit. IE 6.0 a vyšší, písmo střední v celoobrazovém režimu, s použitím scriptů !!!  UPOZORŇUJI - www.věnované 4 taktnímu motocyklu Hero Gizmo jsou nekomerční a neziskové !!! Jakékoli informace uvedené na těchto www jsou bez záruky. Nejsem prodejce moto techniky a nemám žádné komerční aktivity kolem jakýchkoli motorů !!! Tyto stránky jsou hostovány na www.ha.cz TECHNIKA PRO A PROTI ŠPIONÁŽI. Jedná se pouze o moji soukromou iniciativu.