Benzíny aneb papáníčko nejen pro Hero Gizmo čtyřtakt


 • Na té to stránce naleznete zajímavé informace o benzinech


  Tak především do čtyřtaktního Gizma se lije Natural 95 a přísada s náhradou Olova !!! Jinak Gizmáč pokud se jede optimálně, žere asi 1,5 - 1,7 litru, ale když se honí jede to až k 2,4 litru (ovšem jede až k 90 km/ za hodinu !!!)


  NAFTA, BENZIN, slovník, odpovědna poslední úprava byla provedena 1.6.2003

  Na této stránce naleznete parametry jednotlivých dodávaných ropných látek, včetně požadavků dle normy. Z důvodu častých dotazů na některé pojmy jsme zřídili na této stránce slovník pojmů a odpovědnu na nejčastější otázky, týkající se vlastností a parametrů pohonných hmot. Zde jsou zařazeny Vaše časté dotazy a odpovědi na ně. Nechcete-li listovat celou stránkou, můžete pro rychlejší nalezení požadovaných informací použít následující menu. Kliknutím na černý ukazatel vedle popisu vyhledáte požadované informace:

   

  NORMAL 91 - bezolovnatý benzin
  Bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 91, používá se do vozidel s katalyzátorem, elektronickým vstřikováním apod. vyžadujících nižší oktanové číslo. Jelikož neobsahuje olovo, nemůže být bez úprav použit do starších vozů typu škoda apod., které vyžadují benzin s obsahem olova. Vzhledem k ukončení výroby a prodeje olovnatých benzinů v roce 2001 se používá tento typ benzinu jako náhrada za starý olovnatý special, ale je nutno jej doplnit  speciálním aditivem nahrazujícím olovnaté přísady a obsahujícím přísady na ochranu ventilů. Pro modernější motory s katalyzátorem je ideálním palivem bez dalších omezení. Parametry odpovídají ČSN EN 228.    norma:
  oktanové číslo: min. 91,00
  obsah olova: max. 0,005
  konec destilace: max. 215,0
  destilační zbytek: max. 2,00
  obsah síry: max. 150
  obsah benzénu: max. 1,00
  tlak nasycených par: 45,0-90,0

   

  NATURAL 95 - bezolovnatý benzin
  Nejrozšířenější bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95, používá se do všech vozidel s katalyzátorem i bez katalyzátoru s novějšími motory přizpůsobenými pro spalování bezolovnatého benzinu. V současné době využívá tohoto typu benzinu většina vyráběných osobních vozidel od vozidel nejnižší třídy až po luxusní vozidla s vysokým výkonem motoru. Nelze jej používat do starých typů motorů vyžadujících olovnaté přísady. Nedoporučuje se jej bez úprav používat jako náhradu za benzin 91 oktanů, aby nedošlo k poškození motoru. Před takovým využitím je nutné náležitě seřídit ventily, předstih motoru a poradit se s odborníky. Parametry odpovídají ČSN EN 228.   norma:
  oktanové číslo: min. 95,00
  obsah olova: max. 0,005
  konec destilace: max. 210,0
  destilační zbytek: max. 2,00
  obsah síry: max. 150
  obsah benzénu: max. 1,00
  tlak nasycených par: 45,0-90,0

   

  SPECIAL 91 - olovnatý benzin
  Zastaralý druh olovnatého benzinu s oktanovým číslem 91. Obsahuje olovo a slouží k pohánění starších typů vozidel s menším výkonem motoru. Vzhledem k ukončení prodeje tohoto druhu benzinu v roce 2001 byl tento benzin nahrazen bezolovnatým benzinem s přísadami nahrazujícími olovo. Jedná se o benzin normal 91, který je nutné přímo na čerpací doplnit samosměsným aditivem, bezolovnatým benzinem UNI91 použitelným do všech druhů motoru, nebo benzinem special 91, který již ochranná aditiva obsahuje a není třeba jej dále upravovat.   norma:
  oktanové číslo: min. 91,00
  měrná hmotnost 720 - 775
  konec destilace: max. 215,0
  destilační zbytek: max. 2,00
  obsah síry: max. 150
  obsah benzénu: max. 5,00
  tlak nasycených par: 45,0-90,0

   

  SUPER 96 - olovnatý benzin
  Olovnatý benzin s vysokým oktanovým číslem 96, určený pro starší typy motorů s vysokým výkonem, vyžadující olovnaté přísady v benzinu. Vysoké oktanové číslo zajišťuje výkon motoru. Použití benzinu s nižšími oktany částečně omezí výkon motoru. 

  Tento druh benzinu se již neprodává a je nahrazen benzinem natural 95, který z důvodu ochrany ventilů musí být dodatečně upraven samosměsným aditivem nahrazujícím olovo. S nižším oktanovým číslem je nutné počítat i s menším poklesem výkonu motoru.

    norma:
  oktanové číslo: min. 96,00
  obsah olova:  
  konec destilace:  
  destilační zbytek:  
  obsah síry:  
  obsah benzénu:  
  tlak nasycených par:  

   

  DIESEL - motorová nafta
  Motorová nafta je velmi rozšířeným palivem pro pohon dieselových motorů, převážně strojů, agregátů, nákladní dopravy a v menší míře i osobních vozidel s moderními dieselovými motory. Nafta zajišťuje vysoký výkon motoru a vysoký krouticí moment při nižší spotřebě, což je výhodou právě u těžké dopravní techniky. Oproti benzinovému pohonu je motorová nafta olejového složení, čímž zajišťuje současně i mazání palivového systému. Záměna motorové nafty za benzin má za následek velmi rychlé zadření motoru. Olejové složení motorové nafty však má i svoje nevýhody, kterými jsou tuhnutí, filtrovatelnost, horší hoření a spalování, usazování karbonizačních zbytků v motoru apod. Kvalitu motorové nafty určují hlavně parametry cetanový index a destilační křivka. V zimním období je potom velmi důležitým parametrem filtrovatelnost. Parametry odpovídají ČSN EN 590. V současné době distribuujeme naftu třídy "B" dle ČSN.   norma:
  cetanový index: min. 46,00
  filtrovatelnost: max. -0,0
  destilace do 250oC max. 65,0
  destilace do 350oC min. 85,0
  destilace 95 % objemu max. 360
  bod vzplanutí: min. 55,0
  obsah síry: max. 350
  obsah vody: max. 200
  Con.karbon. zbytek: max. 0,30

   

  EKODIESEL - bionafta
  Z ekologických i finančních důvodů se neustále vyvíjí alternativní paliva, která by byla schopna nahradit současné ropné produkty. Jedním z nejoblíbenějších je právě tzv. bionafta, nahrazující klasickou motorovou naftu. Bionafta obsahuje kromě běžných ropných komponentů motorové nafty cca 30% rostlinných olejů tzv. meřo. Na úkor mírného omezení výkonu lze použít bionaftu jako plně nahrazující palivo, které blahodárně působí na palivový systém, na životní prostředí a díky daňovému zvýhodnění i na peněženku řidičů. Jedná se tedy o palivo ekologické i ekonomické s parametry srovnatelnými s klasickou motorovou naftou. Přechod na bionaftu si však vyžaduje trochu péče a pozornosti. Podrobné informace o tomto palivu naleznete na samostatné stránce "BIONAFTA"(odkaz vlevo). Parametry odpovídají ČSN EN 590 a ČSN 65 65 08. Momentálně dodáváme třídu "B".   norma:
  cetanový index: min. 46,00
  filtrovatelnost: max. -0,0
  Viskozita při 40oC 2,00-4,50
  Bod tuhnutí neuvádí 
  Bod vzplanutí min. 55,0
  obsah Meřo 30-36%
  hustota: 820-860
  Carbon. zbytek: max. 0,30

   

   

  ADITIVUM - BENADIT BA
  Benadit BA je samosměsná přísada do bezolovnatého benzinu, nahrazující v benzinu olovo. Je určen pro starší typy motorů, které vyžadují benzin s obsahem olova. Benadit obsahuje komponenty snižující obsah škodlivých výfukových plynů, udržuje čistotu palivového systému a chrání ventilové sedla a celý palivový systém proti korozi. Toto aditivum je vhodným řešením přechodu starších vozidel na tankování bezolovnatého benzinu. Dodává se v malých 100 ml baleních a aplikuje se před tankováním benzinu přímo do nádrže vozidla. Pozor-nahrazuje olovo, ale neupravuje parametry motoru vzhledem k oktanovému číslu - nezaměňovat special 91 za natural 95! V zhledem ke zrušení benzinu super 96 a  special 91 je toto aditivum velmi důležitou součástí tankování benzinu do starších typů vozidel. K dostání je na všech čerpacích stanicích sitě SVAM CS.  

   

  SLOVNÍK - seznam základních pojmů z oblasti ropných produktů
  ADITIVUM Různé druhy přísad  přidávaných do ropných produktů. Používají se k dosažení a stabilizaci předepsaných parametrů (omezení pěnivosti, mazivost, úprava destilační křivky, prvky pro zlepšení spalování a emisí, ochrana ventilů motoru apod.)
  ADR Soubor předpisů pro přepravu a stáčení ropných produktů. Speciálně upravená vozidla vyhovující těmto předpisům jsou označena oranžovou cedulkou s číslem přepravovaného produktu. Řidič má rovněž průkaz o proškolení ADR.
  ATEST Certifikát jakosti pohonných hmot s udáním požadavku normy a skutečně naměřených hodnot.
  BENADIT Název pro aditivum používané do bezolovnatého benzinu jako náhrada za olovnatý benzin pro starší typy motorů.
  BIONAFTA-EKONAFTA Alternativní pohon pro dieselové motory s obsahem cca 60% motorové nafty 10% aditiv a 30% rostlinného oleje tzv. MEŘO. Zajišťuje stejné parametry jako klasická nafta, splňuje ekologické požadavky odbouratelnosti do 21 dnů. Levné a výhodné palivo. 
  BOD TUHNUTÍ Teplota bod bodem mrazu, při které se motorová nafta a podobné olejové výrobky vlivem vylučování parafínu mění z tekutého stavu na tuhou hmotu. Obvykle se pohybuje kolem -30 až -50oC a často je omylem zaměňován za filtrovatelnost.
  BOD VZPLANUTÍ Minimální teplota u které dochází u motorové nafty, eventuelně bionafty k zapálení.
  CETANOVÝ INDEX Určení "motorového výkonu" u motorové nafty. Minimální hodnota je 46,00.
  CONRADSONUV KARBONIZAČNÍ ZBYTEK Karbonizační zbytek u motorové nafty, který nelze předestilovat. Požaduje se co nejnižší zbytek. Maximální povolená hranice je 0,30 % hmotnosti testované PHM. Usazování karbonu v motoru může způsobit u špatně udržovaného motoru i jeho zadření.
  DESTILAČNÍ KŘIVKA Je velmi důležitým ukazatelem kvality motorové nafty. Určuje procento předestilovaného objemu PHM při určité teplotě. 
  DESTILAČNÍ ZBYTEK Zbytek po ukončení destilace, který již nelze předestilovat. Požaduje se co nejnižší hodnota.
  FILTR Každé vozidlo obsahuje palivový filtr zachycující nečistoty v PHM. Stejný filtr je umístěn v každém výdejním stojanu i u velkoodběrových míst. Zanesení tohoto filtru bývá častou příčinou zastavení přívodu PHM a "zadušení motoru".
  FILTROVATELNOST Údaj teploty, při které dochází u motorové nafty k vylučování parafínů v takovém množství, které neprojde filtrem palivového systému a tím dojde k zanesení filtru. Tento údaj je velmi důležitý v zimním období při teplotách pod bodem mrazu, kdy dochází k parafinování. Parafín neznehodnocuje palivo a po zahřátí se opět vrací do tekutého stavu. U filtrů většinou stačí vyprat filtr v teplé lázni.
  HUSTOTA Ropné látky mají konstantní váhu, ale vlivem teploty proměnlivou hustotu (měrnou hmotnost) a tím i objem PHM. Norma stanovuje rozmezí hodnot odpovídající kvalitnímu PHM. Výpočtem rozdílu hustoty při různých teplotách lze stanovit množstevní ztráty vlivem rozdílné teploty.
  KONEC DESTILACE Určuje teplotu, při které dojde k předestilování maximálního množství PHM, kromě destilačního zbytku, který nelze předestilovat.
  LÁVKA Název pro velkoobjemový výdej PHM do autocisteren, nebo vlakových cisteren. Pojem "cena zboží na lávce" znamená, že v ceně není započítána doprava, vykládka a nakládka zboží.
  METROLOGICKÁ ZNAČKA Každé měřidlo, výdejní stojan apod. musí být ocejchované dle normy. Zda cejchování odpovídá normě ověřuje státní metrolog, který takové měřidlo zaplombuje proti neoprávněné manipulaci a označí je metrologickou značkou. Měřidla bez této značky nemusí měřit správně!
  OKTANOVÉ ČÍSLO Určuje "motorový výkon" u benzinů měřený laboratorně. Každý motor má dle svojí konstrukce předepsán benzin s odpovídajícími oktany. V prodeji jsou benziny s 91, 95, 96 a 98 oktany s výjimkou speciálních vysokooktanových benzinů pro závodní účely.
  PARAFINOVÁNÍ Jev u motorové nafty a podobných olejových výrobků. Při nízkých teplotách pod zajištěným bodem filtrovatelnosti dochází k vylučování parafínu, který se zachytává na filtrech a při extremně nízkých teplotách zapříčiní i úplné ztuhnutí nafty. Po zahřátí se opět rozpouští naiž by došlo ke znehodnocení paliva.
  TEPLOTNÍ ZTRÁTY Ropné látky jsou nestabilní. Vlivem změny teploty dochází při zachování hmotnosti ke změně hustoty a tím i objemu. Tato "roztažnost" PHM má přímý vliv na skutečné množství PHM v litrech.
  TLAK NASYCENÝCH PAR Benziny mají vysokou výparnost a jeho páry jsou výbušné. Skladovací nádrže musí být zajištěny proti nebezpečí výbuchu vlivem odpařování.
  ÚLOŽIŠTĚ Velkoobjemový sklad ropných látek v nadzemním, nebo podzemním provedení. Každé úložiště obsahuje i velkoobjemový výdej - lávku odkud je zboží rozváženo k zákazníkovi.
  VÝPARNOST Ropné látky se vlivem teploty postupně odpařují. Při dlouhodobém skladování dojde k odpaření značné části PHM do ovzduší a tím i částečným ztrátám na množství.
  VZDUŠNÍK Zařízení instalované před měřičem. Zajišťuje odloučení vzduchových bublin z PHM, které se stáčí přes měřidlo. Vzduchové bubliny mohou roztáčet lopatky měřidla, které pak vykazuje vyšší hodnoty než hodnoty skutečně stočeného zboží. U modeních počítadel v autocisternách je již konstrukce počítadla provedena tak, aby nebylo počítadlo ovlivňováno vzduchovými bublinami.
  KONTROLNÍ NULY Každý řidič před spouštěním zboží u zákazníka musí na stáčecí lístek vytisknout tzv. kontrolní nuly. Po stočení vytiskne skutečný stav stočeného zboží. Pořadové číslo u nul a skutečného množství musí být stejné. Tím je zákazníkovi garantováno, že na měřidle vozidla je naměřeno přesné množství skutečně stočeného zboží. 

   

  ODPOVĚDNA (FAQ) - odpovědi na nejčastější dotazy

  Hledáte-li odpověď na některé Vaše otázky, možná ji najdete právě zde v seznamu nejčastějších dotazů. Najdete-li v seznamu otázek nějaký dotaz, který Vás zajímá, stačí kliknout na ukazatel vedle něj a získáte ihned odpověď. Pokud zde odpověď, kterou hledáte není, stačí nám napsat Váš dotaz, nebo připomínku pomocí odkazu "napište" umístěného vlevo. Otázky a odpovědi týkající se bionafty naleznete na samostatné stránce: "BIONAFTA".

  SEZNAM OTÁZEK:

  Co jsou to plně aditivované hmoty?

  Mám auto na special 91, ale mohu nakupovat natural 95 levněji. Můžu používat tento benzin do mého auta?

  Někteří řidiči kupují do auta technický benzin, který je levnější. Dá se na technický benzin jezdit?

  Na některých pumpách jsem viděl benzin normal 91, co je to za benzin?

  Pumpaři nechtějí prodávat super 96, co teď budu tankovat?

  Na některých pumpách se objevují názvy jako v Německu, jedná se o německý benzin?

  Na pumpách se prodávají různé druhy specialu 91, jaký je v nich rozdíl?

  Kupoval jsem special 91 u pumpy v Ostravě a řekli mi, že je to normální speciál. Ale special už se přece neprodává?

   

  ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
  Co jsou to plně aditivované hmoty? To je spíše reklamní pojem. Všechny pohonné hmoty obsahují určité množství aditiv, která zajišťují jejich parametry dle normy a nelze určit, v jaké míře jsou PHM aditivované "plně". Kvalitativním ukazatelem není množství aditiv, ale celkové parametry PHM, které lze zjistit z atestu laboratorního rozboru. Ještě více aditiv, než PHM potřebuje může být někdy spíše na škodu. Doplňování pohonných hmot některými vybranými aditivy zlepšuje jejich parametry v oblasti mazivosti, výfukových plynů, snížení emisí, zvýšení účinnosti katalizátoru apod.
  Mám auto na special 91, ale mohu nakupovat natural 95 levněji. Můžu používat tento benzin do mého auta? Na tento dotaz jsme již částečně odpověděli v popisu parametrů PHM v úvodní části této stránky. Váš motor vyžaduje olovnatý benzin a použití bezolovnatého benzinu bez úpravy může poškodit ventily motoru. V případě natankování bezolovnatého benzinu je nutné doplnit tento benzin samosměsným aditivem, nahrazujícím v benzinu olovo. Taková aditiva jsou dnes již běžně v prodeji na některých čerpacích stanicích. U nás můžete zakoupit tzv. Benadit. Natural 95 má podstatně vyšší oktanové číslo než benzin special. Jeho použitím by opět mohlo dojít k poškození (propálení) částí motoru. Z tohoto důvodu se nedoporučuje používat benzin s vyšším oktanovým číslem bez úpravy motoru a seřízení předstihu, se kterou by vám poradili v autoservise. Podle posledních zkušeností již většina řidičů po seřízení motoru tuto možnost úspěšně využívá. V současné době je již zbytečné zaměňovat benzin 91 s 95, protože je již běžně v prodeji benzin 91 oktanů s potřebnými aditivy nahrazujícími olovo.
  Někteří řidiči kupují do auta technický benzin, který je levnější. Dá se na technický benzin jezdit? Dá, ale ne dlouho. Žádný rozumný řidič tento druh paliva nepoužije, protože oprava za poškozený motor bude mnohonásobně vyšší, než ušetřené peníze na ceně benzinu. Technický benzin je sice podobná hořlavina, ale nesplňuje parametry pro motorový benzin a to ani v mazivosti a oktanovém čísle. Ani smíchání technického benzinu s olejem a jinými přísadami nezabrání postupnému ničení motoru a palivového systému. Z profesionálního hlediska je technický benzin zcela nepoužitelný pro bezpečný provoz motoru. Jelikož technický benzin není určen pro pohon vozidel ani nepatří z daňového hlediska do kategorie pohonných hmot, nesmí být pro pohon vozidel používán. Kromě poškozování motoru vozidla dochází i k nepřijatelnému množství emisí a poškozování životního prostředí. Současně se uživatel tohoto paliva dopouští daňového podvodu a vystavuje se riziku postihu.
  Na některých pumpách jsem viděl benzin normal 91, co je to za benzin? Jedná se o benzin natural s oktanovým číslem 91. Takové označení je standardem v západních zemích a i u nás se k tomuto označení postupně přechází. Nezaměňujte tento benzin se special 91. Normal 91 je bezolovnatý a pro použití ve starších typech vozidel musí být doplněn speciálním aditivem nahrazujícím olovo - např. Benadit. 
  Pumpaři nechtějí prodávat super 96, co teď budu tankovat? Super 96 je olovnatý benzin, který se již přestal vyrábět. Nahradit jej lze pouze benzinem Natural 95. Nesmíte však zapomenout doplnit do benzinu aditiva nahrazující olovo, protože natural 95 je bezolovnatý. Vzhledem k nižšímu oktanovému číslu je třeba počítat s malým snížením výkonu motoru. Většina řidičů již přešla na tento benzin, protože vyjde i s aditivem levněji než originální super 96. Od roku 2001 se již olovnaté benziny vůbec neprodávají!
  Na některých pumpách se objevují názvy jako v Německu, jedná se o německý benzin? Nikoli, nejedná se o německý benzin, ale o přejmenování pohonných hmot. Postupně se přechází na prodej a pojmenování PHM jako v západních zemích a zemích EU. Na čerpacích stanicích bude od příštího roku k dostání benzin NORMAL 91 (bezolovnatý special),  NATURAL 95, SUPER 98 (bezolovnatý benzin pro výkonné a sportovní motory) a DIESEL (motorová nafta). Olovnaté benziny již nebudou v prodeji a majitelé starších typů vozidel budou muset do benzinu přidávat náhradní aditiva za olovo. Benzin označený special 91 není olovnatým benzinem, ale benzinem normal 91 s již namíchaným aditivem nahrazujícím olovo.
  Na pumpách se prodávají různé druhy specialu, jaký je v nich rozdíl? Ve všech případech se jedná o bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 91. Benzin special 91 již není olovnatý benzin, ale benzin bezolovnatý obsahující aditiva nahrazující olovo a chránící ventily před poškozením. Benzin Normal 91 je bezolovnatý benzin, který zmíněná aditiva neobsahuje a je třeba jej o ně doplnit. Tato aditiva (např. benadit) jsou na každé čerpací stanici běžně v prodeji. Novější druhy motorů s katalyzátorem doplnění aditivy nepotřebují. Benzin UNI 91 je bezolovnatý univerzální benzin, který lze současně používat do všech druhů motoru bez dalších úprav. V každém případě lze tyto druhy benzinu používat do všech vozidel s motory vyžadujícími 91 oktanů. Pozor na nutnost vybavení aditivy u bezolovnatého normal 91. Vzhledem k možné záměně názvu s druhem benzinu doporučujeme informovat se u pumpaře, zda je nutné zakoupený benzin doplňovat aditivy.
  Kupoval jsem special 91 u pumpy v Ostravě a řekli mi, že je to normální speciál. Ale special už se přece neprodává? V tomto případě došlo k nedorozumění mezi pumpařem a Vámi. Pumpař Vám skutečně prodal benzin special 91. Tento benzin však neobsahuje olovo, ale aditiva která olovnaté přísady nahrazují. Můžete tedy na tento benzin jezdit stejně jako na olovnatý special 91. Pokud u čerpací stanice neprodávají bezolovnatý benzin 91 okt., do kterého musíte přidávat aditiva, ale mají již aditiva v benzinu obsažena, ponechali také původní název special 91, aby řidiči věděli, že tento benzin mohou natankovat bez jakýchkoli dalších úprav.

    • POKUD NEMÁTE VLEVO NAVIGAČNÍ LIŠTU, NAKLIKNĚTE, PROSÍM, TENTO ODKAZ.

  All information Lukša Roman © 2003. Optimální nastavení 1024 x 768 True Color 16 bit. IE 6.0 a vyšší, písmo střední v celoobrazovém režimu, s použitím scriptů !!!  UPOZORŇUJI - www.věnované 4 taktnímu motocyklu Hero Gizmo jsou nekomerční a neziskové !!! Jakékoli informace uvedené na těchto www jsou bez záruky. Nejsem prodejce moto techniky a nemám žádné komerční aktivity kolem jakýchkoli motorů !!! Tyto stránky jsou hostovány na www.ha.cz TECHNIKA PRO A PROTI ŠPIONÁŽI. Jedná se pouze o moji soukromou iniciativu.